Hướng dẫn sử dụng khóa Kitos KT-AL520 cho cửa nhôm kính

Mật khẩu mặc định : 123456
Một bộ khóa bao gồm : 3 mật khẩu quản lý ( admin ) từ ID 001 đến ID 003
Mỗi vân tay, mật mã, thẻ từ sẽ mang 1 ID ( số thứ tự ) khác nhau từ 004 đến 300.
Để kết thúc quá trình ấn #, quay lại mục trước ấn *
* Lưu ý :
– Khi chưa cài đặt, khóa nhận mọi vân tay và mã số
– Khi bắt đầu cài đặt , khóa nhận 3 vân tay hoặc mã số đầu tiên là vân tay/mã số admin
I, Cài đặt vân tay, mã số admin ( quản lý )
* Cài đặt ngay từ lần đầu tiên sau khi lắp xong khóa
1, Thêm vân tay quản lý
Ấn *# Đặt vân tay 3 lần **

Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”
2, Thêm mật mã
Ấn *# Ấn mật khẩu cần nhập # Nhập lại lần nữa # **

Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”
II, Xóa vân tay , mã số admin ( quản lý )
Ấn *# vân tay/mật khẩu admin. Ấn 2.
– Muốn xóa vân tay nào thì đặt vân tay đó vào vị trí đầu đọc vân tay
– Muốn xóa mật khẩu nào thì nhập mật khẩu đó rồi ấn # để kết thúc
Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”
III, Thêm vân tay, mã số user ( người dùng )
1, Thêm vân tay người dùng
Ấn *# vân tay/mật khẩu admin. Ấn 1. Đặt vân tay 3 lần **

Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”
2, Thêm mật mã
Ấn *# vân tay/mật khẩu admin. Ấn 1. Ấn mật khẩu cần nhập # Nhập lại lần nữa # **
Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”
3, Thêm thẻ từ
Ấn *# vân tay/mật khẩu admin. Ấn 1. Sau đó Đưa thẻ từ vào vị trí đọc thẻ # **
Nếu thành công hệ thống báo : successful.
Nếu không thành công hệ thống phát âm báo “tít tít”
IV, Chế độ bảo mật 2 lớp
Ấn *# master code # 32 : Hiện ra “Unlock Mode ” ( Bảo mật 2 lớp )
– Ấn 1 : Single mode ( mở 1 lần. Ví dụ mở 1 lần vân tay hoặc mã số hoặc thẻ từ )
– Ấn 2: Double Mode ( mở 2 lần. Ví dụ mở 1 lần vân tay + 1 mã số )

V, Chế độ mở cửa tự do
Ấn *# vân tay/mật khẩu admin. Ấn 3. Sau đó ấn ** thoát ra ngoài. Chế độ mở cửa tự do được kích hoạt.
Muốn cài đặt lại bình thường , làm tương tự như trên.
VI, Bật/ Tắt giọng nói
Ấn *# vân tay/mật khẩu admin. Ấn 4. Sau đó ấn ** thoát ra ngoài. Chế độ tắt âm được kích hoạt.
Muốn cài đặt mở âm , lại làm tương tự như trên.


HOTLINE: 0867.957.246
Gọi ngay
Chat với Tư Vấn